Fundacja Edukacyjna Perspektywy potwierdza, że XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Czackiego w Warszawie jest wśród 100 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2014"

Ranking PERSPEKTYW